1. Anadolu Müzik Aletleri ve Geleneksel Türk Müziği Çalgıları Semineri

Anadolu müzik aletleri, Anadolu müzik geleneklerinin binlerce yıllık geçmişinin teori ve icra açısından somut şahitleri ve aktarıcıları olarak görülebilir. Bu bağlamda günümüz Geleneksel Türk Müziği icra ve teorisi bu çalgılar üzerinden hatırlanıp, aktarılmaya devam etmektedir. Bu seminer dizisinin amacı Anadolu’nun zengin müzik geleneği üzerinden, Cumhuriyet’in müzik kültürünü bir “dünya müzik mirası” olarak geleceğe taşıyabilecek bilgileri müzik eğitimcileri, akademisyenler, icracılar ve müzikseverler ile paylaşabilmektir.

Prof. Dr. Cenk GÜRAY
Konferans Başkanı 
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı


Türk Halk Müziğinin Klasik Gitar ile İcrasında Uyarlama Yaklaşımları (icra örnekleri ile)

Ata Sıvacı

Bir Sonsuz Devir-Bağlamanın Anadolu’daki Yolculuğuna Bir Bakış

Prof. Dr. Cenk Güray
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri ABD

Türk Müziği’nin Yüzyıllık Tını Arayışı

Doç Dr. İsmet Karadeniz
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ney Sazının Tarihçesi, Musikimizdeki Yeri ve İcra Örnekleri

Miase Örümlü
Elektrik Elektronik Mühendisi, ASELSAN

Geleneksel Türk Müziği Çalgısı “Tanbur” Üzerine Uygulama Semineri

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç
Haliç Üniversitesi Konservatuvarı

Anadolu’da Antik Dönem Çalgıları

Mesude Elif Güngör Sarıkaya
Anadolu Üniversitesi

Tunahan Alan
Hacettepe Üniversitesi

Taksim ve Doğaçlama Atölyesi

Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu
Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü