2. Gitar Paneli

Dünden Bugüne Klasik Gitar: Yorumculuk, Bestecilik ve Eğitimcilik Üzerine

Tarih: 01.11.2023
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Prova Salonu
Saat: 16:10 – 17:40

Moderatör

Arş. Gör. Mert Ergül

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi


Panelistler

“Türkiye’de Klasik Gitarın
Okullaşma Süreci”

Doç. Dr. Sadık Yöndem
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

“Gitar Eğitiminde
Öğrenme ve Gelişim”

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bingöl
Gazi Üniversitesi

Rönesans Dönemi Gitar Benzeri Çalgılara Yönelik Eserlerin Gitar ile İcrasında Kullanılan Uygulamalar ve Yeni İcra Önerileri”

(Performans Örnekleri ile)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Karagülle
Hacettepe Üniversitesi

“Klasik Gitar Alanında Bestecilik ve Düzenleme”

(Performans Örnekleri ile)

Prof. Kazım Çokoğullu
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

“Yurtdışı Gitar Eğitimi, Uluslararası Festival ve Yarışma Süreçleri”

(Performans Örnekleri ile)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Koca
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi