Davet

2012 yılında Selanik’te yapılan 30. ISME Dünya Konferansı’nda (International Society for Music Education) MÜZED’in ISME’nin ulusal ilişkileri bağlamında temsilciliğini alması ile ülkemiz ve Türk Dünyası bakımından merkezinde yer aldığımız bir dizi önemli etkinlik gerçekleştirildi. 

MÜZED Müzik Eğitimcileri Derneği, TÜRKSOY ve TÜRKMEB (Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği) ve ISME (Uluslararası Müzik Eğitimcileri Birliği) iş birlikleriyle 2014-2017 arasında gerçekleştirilen İstanbul, Bolu ve KKTC DAÜ Gazimağusa “İpek Yolu Müzik Konferansı” serisi bu çalışmaların başını çekti.

Dünyanın Müzik Eğitimi alanında önemli, eğitsel/kültürel anlamda çok boyutlu buluşmalarından 33. ISME (International Society for Music Education / Dünya Müzik Eğitimi Birliği) Dünya Konferansı 15-20 Temmuz 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. Konferans ISME (Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği), ISME’nin Türkiye ulusal temsilcisi MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği), TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) ve TÜRKMEB (Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği), Bakü Müzik Akademisi, Azerbaycan Milli Konservatuvarı, Azerbaycan Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkları iş birliğiyle dünya çapındaki büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.

Daha sonra, 2019 yılında İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde yine başarıyla gerçekleştirilen ISME Legacy Konferansı sayesinde başarılarımız ve dünya ile olan mesleki ilintimiz daha da artarak perçinlenmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümünün yaşandığı bu özel günlerde, ülkemizin ve insanlığın nasıl bir mesleki kazanım içerisinde olduğunu, müziğin ve sanatın sınır tanımayan rolünü, dünyada barışın, kardeşliğin ve paylaşımın önemini, insanlığın üstün yönleriyle birlikte pekiştireceğimiz ve bununla gurur duymanın hazzına hep birlikte erişeceğimiz 4. Uluslararası İpek Yolu Müzik ve Sanat Konferansını sizlerle birlikte düzenlemekten heyecan duyuyoruz.

Ülkemizin müzik eğitimi ve müzik bilimi alanındaki, sanatın çeşitli alanlarındaki birikimleri, düşünce ve duygularını en üst düzeyde dünyaya sesleneceği “4. Uluslararası İpek Yolu Müzik ve Sanat Konferansı” 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte, TÜRKSOY ve bünyesinde kurulan TÜRKMEB işbirliğiyle, MÜZED’in Türkiye’den KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)  ve Türk Dünyasına, oradan Çin’e değin komşu coğrafyalarla birlikte dünya müzik eğitim/sanat/ bilim ortamına kazandırdığı önemli bir etkinlik olarak gerçekleştirilerek, yine tarihin dönüm noktalarında insanlığın en ortak kültürel paydası olan müzik kültürüne ve sanata dair derin izler bırakacaktır.

Siz değerli akademisyenlerin ve sanatçıların sorumlulukla ve zengin içeriklerle donattığımız bu kapsamlı etkinliğe olan değerli dokunuşlarını, değerli katkılarını ve katılımlarınızı bekleyerek, 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da buluşmak dileğimizle saygılarımızı sunarız.

Refik Saydam
Konferans Başkanı

Uğur Alpagut
Konferans Başkanı

Cenk Güray
Konferans Başkanı

Aytekin Albuz
Konferans Başkanı

With MÜZED (Music Educators Association) assuming the representation of ISME in the context of national relations at the 30th ISME World Conference (International Society for Music Education) held in Thessaloniki in 2012, a series of important events were organized in which we are at the center in regards to our country and the Turkic World.

Istanbul, Bolu and TRNC EMU Famagusta “Silk Road Music Conference” series organized between 2014-2017 in cooperation with MÜZED Music Educators Association, TURKSOY (International Organization of Turkic Culture) and TÜRKMEB (Union of Music Educators of the Turkic World) and ISME (International Union of Music Educators) took the lead in these efforts.

The 33rd ISME (International Society for Music Education) World Conference, one of the world’s most important, educationally/culturally multidimensional meetings in the field of Music Education, was held in Baku, the capital of Azerbaijan on July 15-20, 2018. The conference was held with the cooperation of ISME (International Society for Music Educaton), ISME’s national representative in Türkiye MÜZED (Music Educators Associaton), TURKSOY (International Organization of Turkic Culture) and TÜRKMEB (Union of Music Educators of the Turkic World), Baku Music Academy, Azerbaijan National Conservatory, Azerbaijan Ministries of Culture and National Education.

Afterwards, thanks to the ISME Legacy Conference, which was successfully held again in Istanbul Kadir Has University in 2019, our achievements and our professional connection with the world were further reinforced.

We are excited to organize the 4th International Silk Road Music and Art Conference together with you in these special days of the 100th Anniversary of the Republic of Türkiye, where we will reinforce the professional achievements of our country and humanity, the role of music and art without borders, the importance of peace, fellowship and sharing in the world, together with the superior aspects of humanity and the pleasure of taking pride in this together.

The “4th International Silk Road Music and Art Conference, where the accumulations, thoughts and feelings of our country in the field of music education and music science, in various fields of art will be addressed to the world at the highest echelon. International Silk Road Music and Art Conference” will be held in Ankara on November 1-3, 2023 in cooperation with Hacettepe University Ankara State Conservatory and Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Music Education, in collaboration with TURKSOY and TÜRKMEB, will be realized as an important event that MÜZED has brought to the world music education / art / science environment together with neighboring geographies from Türkiye to TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) and the Turkic World, from there to China, and will leave deep traces of music culture and art, which is the most common cultural denominator of humanity at the turning points of history.

We would like to extend our regards to you, our esteemed academicians and artists, with the hope of meeting you in Ankara on November 1-3, 2023, expecting your estimable touches, invaluable contributions and participation in this extensive event that we have equipped with responsibility and rich content.

Refik Saydam
Conference Chair

Uğur Alpagut
Conference Chair

Cenk Güray
Conference Chair

Aytekin Albuz
Conference Chair