MÜZED 5. Ankara Müzik Öğretmenleri Semineri

Sevgili Müzik Öğretmeni Arkadaşlarım,

Öğretmenler olarak meslekî başarımızda hizmet öncesinde iyi yetişmiş olmanın yanında hizmet içinde de kendimizi sürekli yenilememiz, çağın gelişimine uyum sağlamamız, eğitimde, sanatta, öğretim yöntem ve tekniklerinde ulusal ve uluslararası yeni yaklaşımları izlememiz, yararlanmamız büyük önem taşır. Köy Enstitülerinin mimarı, eğitimci İsmail Hakkı Tonguç bu çok önemli gereksinmeyi öğretmen okulları ve Köy Enstitüsü mezunlarına yazdığı (bugünlere de ışık tutan) mektubunda şu sözlerle vurgulamıştır*: “(…) Mütemadiyen okuyarak, incelemeler ve deneyler yaparak çalışmalı, kurslara katılmayı ihmal etmeyerek kendinizi yetiştirmeye var kuvvetinizle uğraşmalısınız. Bunları yapmadan sadece meslek okulunda öğrendiklerinize güvenir ve dayanırsanız çok aldanırsınız.(…)Kendi kendini devamlı olarak geliştirmeyen kimse aydın insan sayılamaz.”.

Öğretmenin sürekli olarak kendini yenilemesinin gerekliliği, uygulamalı dersler olan güzel sanatlar eğitimi alanında; özellikle müzik dersinde kendini hissettirir. Öğretmenlerin hizmet içinde geliştirilmesi konusunda elbette öncelikli görev Millî Eğitim Bakanlığının, YÖK’ün,  İl ve İlçe Millî Eğitim müdürlüklerinin, okul yönetimlerinindir. Müzik Eğitimcileri Derneği olarak kuruluşumuzdan bu yana hem devletimize bu görevini anımsatıyor; müzik öğretmenleri için eğitimler, seminerler talep ediyor; hem de üniversitelerle Millî Eğitim müdürlükleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kendimiz seminerler, eğitimler düzenliyoruz.

MÜZED olarak müzik öğretmenlerinin istemleri, önerileri doğrultusunda bugüne değin Ankara’da dört önemli seminer etkinliği gerçekleştirdik. Geçmiş seminer bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Seminerlerin tamamında katılan tüm öğretmenlere düzenleyici kuruluşlar tarafından seminer katılım belgeleri verildi.

Ankara Müzik Öğretmenleri Seminerinin beşincisini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ile birlikte 4. Uluslararası İpekyolu Müzik ve Sanat Konferansı içinde düzenliyoruz. Müzik Öğretmenleri Semineri içinde alan uzmanı eğitimciler tarafından müzik eğitiminin çağdaş yöntem ve tekniklerinden çok önemli uygulamalar planlanmıştır.

Siz sevgili müzik öğretmeni meslektaşlarımızla 5. Ankara Müzik Öğretmenleri Seminerinde buluşmak üzere sevgiler saygılar sunarım.

Refik SAYDAM
Konferans Başkanı
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı

* Tonguç, İsmail Hakkı. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1976, s.147-148

“Yetenek” mi “İstek ve Emek” mi? (Muammer Sun Eğitişim Korosu Örneği)

Dr. Atilla Çağdaş Değer
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

Müzik Eğitiminde “Engelsiz” Yaklaşımlar

Doç. Dr. Bilgehan Eren
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Orff-Schulwerk Prensipleri Temelinde Örnek Ders Uygulamaları

Dr. Evrim Onay
Müzik Eğitimcisi, ORFFDER-Anadolu Orff-Schulwerk Derneği

Kodaly Yaklaşımı: Sınıf İçi Uygulama Örnekleri

Dr. Meral Mete
Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü

Beden Müziği

Prof. Muzaffer Özgü Bulut
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Konser: Korolu Beden Müziği Ortamı

Kolaylaştırıcı: Özgü Bulut
Muammer Sun Korosu
Şef: Atilla Çağdaş Değer
Saat: 19:15
Yer: Gazi Konser Salonu