Kodaly Yaklaşımı: Sınıf İçi Uygulama Örnekleri

Düzenleyici:

Dr. Meral Mete
Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü
meralmete@hacettepe.edu.tr

Kodaly Yaklaşımı: Sınıf İçi Uygulama Örnekleri
Kodaly Approach: In-Class practice

Atölyenin içeriği ve amacı

Bu atölyede çocukların ve gençlerin müzik eğitimi ile yakından ilgilenen Macar besteci, müzik eğitimcisi Zoltan Kodaly’ı biraz daha yakından tanıyarak Kodaly yaklaşımı olarak adlandırılan müzik eğitimi sisteminin felsefesine, pedagojik temellerine ve bilinmeyen yönlerine giriş yapacağız.

Atölyenin amacı sınıf düzeyine göre ders planlama-uygulama aşamalarını görmek ve örnek ders uygulamaları yapmak ve yine sınıf düzeyine uygun repertuvar seçimi ile yaklaşımda kullanılan öğretim araçlarının ilkokul ve ortaokul düzeyinde nasıl kullanıldığına dair uygulamalar yapmaktır.

In this workshop, we are going to get to know Zoltan Kodaly, a Hungarian composer and music educator, who was closely interested in the music education of children and young people, and are going to introduce the philosophy, pedagogical foundations and unknown aspects of the music education system called Kodaly approach. The aim of the workshop is to see the lesson planning-implementation stages according to the class level and to make sample lesson applications and to choose the repertoire suitable for the class level and to make applications on how the teaching tools used in the approach are used at primary and secondary school levels.

Özgeçmiş

İlk müzik eğitimine Şef Sevim Ünal ve Saadettin Ünal yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda başladı. 1997 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi GEF Müzik Eğitimi Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminde sırasında tez araştırmaları kapsamında Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği ile Macaristan’ın Kecskemet şehrinde bulunan Liszt Akademisi Zoltan Kodaly Pedagoji Enstitüsü’nde bir dönem bulundu. 2020-2022 yılları arasında aynı enstitüde Master programına kabul edilerek Türkiye’de bu programı tamamlayan ilk araştırmacı oldu. Tez çalışmasını Dr. Kata ASZTALOS yönetiminde “Comparison of primary school music textbooks in Türkiye and Hungary” başlıklı tezi ile tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok festival, yarışma, konser, seminer, kongre, sempozyum ve konferanslarda yer aldı. 2012 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

She started his first music education in Ankara State Opera and Ballet Children’s Choir under the conducting of Sevim Ünal and Sadettin Ünal. After graduating from Ankara Anatolian High School of Fine Arts in 1997, completed her undergraduate, graduate and doctoral studies at Gazi University GEF Music Education Department. During her doctoral education. Spent a semester at Liszt Academy Zoltan Kodaly Pedagogical Institute in Kecskemet, Hungary, with Erasmus + Student Mobility as part of her thesis research. She was accepted to the Master’s program at the same institute between 2020-2022 and became the first researcher to complete this program in Türkiye and completed her thesis titled “Comparison of primary school music textbooks in Turkey and Hungary” under the direction of Dr. Kata ASZTALOS. Took part in many national and international festivals, competitions, concerts, seminars, congresses, symposiums and conferences. Since 2012, she has been working as an Instructor in Hacettepe University Faculty of Education, Department of Primary Education, Division of Classroom Education.