MÜZED OLARAK GEÇMİŞTE YAPILAN ANKARA MÜZİK ÖĞRETMENLERİ SEMİNERLERİ

MÜZED olarak müzik öğretmenlerinin istemleri, önerileri doğrultusunda bugüne değin Ankara’da dört önemli seminer etkinliği gerçekleştirdik:

1. Ankara Müzik Öğretmenleri Semineri (İlköğretim Müzik Dersi Program Semineri)

24-25 Haziran 2002 günlerinde Ankara Atatürk Lisesi Konferans Salonunda MÜZED ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü tarafından birlikte düzenlendi. Prof. Dr. Ali Uçan’ın eğitimci olarak görev aldığı Seminere Ankara okullarında görev yapan 236 müzik öğretmeni çağrıldı. Çağrılı öğretmenlerin tamamına yakını eğitime katıldı.

Bu etkinlikten bir hafta önce 18-22 Haziran 2002 günlerinde yine MÜZED ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme Bölümü tarafından Yenimahalle Yahya Çavuş İlköğretim Okulunda “Müzik Eğitiminde Çağdaş Yöntemler” Semineri yapıldı. Müzik Öğretmeni Mahiye Morgül’ün eğitimci olarak görev aldığı, toplam 20 saatlik seminere Ankara okullarında görev yapan 25 müzik öğretmeni katıldı.

2. Ankara Müzik Öğretmenleri Semineri

24-25 Şubat 2010 günlerinde MÜZED ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle üniversitenin ATAUM Salonunda düzenlendi. Beş yüzü aşkın müzik öğretmeni iki gün boyunca çok sayıda öğretim üyesi ve uzmanın yönetiminde müzik eğitimin farklı alanlarında uygulamaya katıldı.

3. Ankara Müzik Öğretmenleri Semineri

15-16 Mart 2011 günlerinde MÜZED, Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle Gazi Konser Salonunda düzenlendi. Üç yüzü aşkın müzik öğretmeni iki gün boyunca çok sayıda öğretim üyesi ve uzmanın yönetiminde müzik eğitimin farklı alanlarında uygulamaya katıldı.

4. Ankara Müzik Öğretmenleri Semineri

02-03 Nisan 2012 günlerinde Gazi Konser Salonunda MÜZED, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından birlikte düzenlendi. İki yüzü aşkın müzik öğretmeni iki gün boyunca çok sayıda öğretim üyesi ve uzmanın yönetiminde müzik eğitimin farklı alanlarında uygulamaya katıldı.

1. ve 2. Ankara Müzik Öğretmenleri Seminerlerine Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünce müzik öğretmenlerinin “görevli-izinli” olarak katılabilmesi yönünde okullara yazı çıkarıldı. 3. ve 4. Ankara Müzik Öğretmenleri seminerlerine de “isteyen öğretmenin katılabileceği ve izinli sayılacağı” yönünde bir yazı çıkarıldı.

Seminerlerin tamamında katılan tüm öğretmenlere düzenleyici kuruluşlar tarafından seminer katılım belgeleri verildi.

Bu dört önemli seminer etkinliği dışında Ankara’da çeşitli okullarda, dernek salonumuzda, başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çok sayıda eğitim/seminer etkinliği düzenledik. Ankara dışında Mersin, Sakarya, Konya, Aydın ve başka illerde üniversitelerle Millî Eğitim müdürlükleriyle seminerler, eğitimler düzenledik. İpekyolu Konferanslarında, 33. Uluslararası Bakü Müzik Konferansında, ISME Legacy Konferansında çağdaş müzik eğitimi uygulamaları önemli bir konu başlığı olarak yerini aldı. İstanbul’da ve başka illerde müzik eğitimcilerinin, üniversitelerin, çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği müzik öğretmenleri etkinliklerine destek verdik; katkı sunduk.

Geçmiş seminer ve Eğitim Etkinliklerimiz –  Galeri