Müzik Eğitiminde “Engelsiz” Yaklaşımlar

Düzenleyici:

Doç. Dr. Bilgehan Eren
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
bilgehaneren@mgu.edu.tr

Müzik Eğitiminde “Engelsiz” Yaklaşımlar
“Barrier-Free” Approaches in Music Education

Atölyenin içeriği ve amacı

Müzik eğitimi, bireysel farklılıkların ayrıştırma değil zenginleştirme olarak görüldüğü, kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları için olanaklar sağlayan bir alan ve derstir. Bu doğrultuda özel gereksinimli öğrencilerin en çok “kaynaşma ve bütünleşme” yaşama olasılıklarının olduğu bu derslerin doğru şekilde planlanması, yürütülmesi ve gerekli düzenleme ve uyarlamaların yapılması gerek öğretmen, gerekse öğrenciler açısından etkin ve verimli bir ders ortamı yaratmak için önemlidir.

Bu doğrultuda bu atölye ile müzik öğretmenlerine/müzik öğretmeni adaylarına/müziği eğitim süreçlerinde kullanan tüm öğretmenlere meslek yaşantılarında karşılaşacakları özel gereksinimli öğrencileri de dahil eden bir eğitim ortamında, gerek toplu gerekse bireysel çalışmalarda, müziği etkin bir eğitim alanı ve aracı olarak kullanabilecekleri, kapsayıcı ve bütünleştirici, çoklu duyumsal, disiplinlerarası ve yapılandırmacı anlayışla planlanmış, yaparak yaşayarak öğrenme felsefesine dayanan müzik eğitimi anlayışını aktarmak ve bu anlayışa dayanan örneklerden oluşan bir uygulama olanakları sunmak amaçlanmaktadır.  

Music education is a field and course that provides opportunities for inclusion and integration the practices where individual differences are seen as an enrichment rather than separation. In this context, it is important to plan and conduct these lessons, where students with special needs are most likely to experience “interaction and integration”, and to make the necessary arrangements and adaptations in order to create an effective and productive lesson environment for both teachers and students. In this regard, with this workshop, it is aimed to provide practical opportunities to be benefited by music teachers / prospective music teacher/ all teachers using music in their educational processes within their educational environment These practical opportunities will consist of the examples which are planned according to the understanding of an inclusive and integrative, multi-sensory, interdisciplinary and constructivist approach and which are also based on the philosophy of learning by doing and experiencing. They will help to use music as an effective educational field and tool in an educational environment that includes students with special needs within the professional lives including collective and individual studies.

Özgeçmiş

Müzik eğitimi alanındaki lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından 2008 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik öğretmenliği doktora programına dahil olmuştur. Bu esnada 2010 yılında bir yıl süre ile Almanya’ya giderek TU Dortmund’ta Engellilerin Müzik Eğitimi ve Müzik Terapisi konularında eğitim almış ve döndükten sonra 2012 yılında doktora tezini tamamlamıştır. Aynı yıl Uluslararası Orff-Schulwerk Eğitimci Eğitimcisi programından mezun olarak müzik öğretim yöntemlerine ilişkin yetişkin eğitimleri vermeye başlamıştır. 2014 yılında Tübitak 2219- Doktora Sonrası Araştırma bursuna hak kazanarak A.B.D.’nin Arizona Eyalet Üniversitesi’nde “Otizmli Çocuklarla Kullanılan Müzik Terapi Yaklaşımları” üzerine çalışmasını yürütmüştür. 2014-2019 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2020 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümüne atanmıştır ve halen görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları erken çocukluk ve özel eğitim odağında oyun, müzik, yaratıcı drama, piyano eğitimidir. Bunlara ek olarak başta Orff yaklaşımı olmak üzere çağdaş müzik öğretim yaklaşım, yöntem, tekniklerinde ve kuramsal temelde müzik terapi ve müzik terapi yaklaşımları konularında çalışmaları bulunmaktadır.

After her bachelor’s and master’s degrees in music education, she enrolled in Marmara University’s Institute of Educational Sciences Music Teaching PhD program in 2008. In the course of this, she went to Germany for one year in 2010 and received training on Music Education and Music Therapy of for Disables at TU Dortmund and completed her doctoral dissertation in 2012 after her return. In the same year, she graduated from the International Orff-Schulwerk Educator Trainer programme and started to offer training for adults on music teaching methods. In 2014, she was awarded the Tübitak 2219- Postdoctoral Research Scholarship and conducted her research on “Music Therapy Approaches Used for Children with Autism” at Arizona State University, USA. After working as a faculty member in Uludağ University Faculty of Education, Department of Special Education in 2014-2019, she was appointed to Ankara Music and Fine Arts University, Department of Music and Fine Arts Education, Department of Music Education in 2020 and still continues her duty. Her research areas are game, music, creative drama, piano education with a focus on early childhood and special education. In addition to these, she has studies on contemporary music teaching approaches, methods and techniques, especially the Orff approach, and music therapy and music therapy approaches on the theoretical basis.