Türk Halk Müziğinin Klasik Gitar ile İcrasında Uyarlama Yaklaşımları (icra örnekleri ile)

Düzenleyici:

Ata Sıvacı
ata-sivaci@hotmail.com

Türk Halk Müziğinin Klasik Gitar ile İcrasında Uyarlama Yaklaşımları (icra örnekleri ile)
Adaptation Approaches in the Performance of Turkish Folk Music with Classical Guitar (with performance examples)

Atölyenin içeriği ve amacı

Türk Halk Müziği eserlerinin; en popüler batı müziği enstrümanlarından biri olan klasik gitar ile icrasında, uyarlama yaklaşımlarını incelemek.

To examine the adaptation approaches in the performance of Turkish Folk Music works with the classical guitar, one of the most popular western music instruments.


Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, klasik gitar bölümüne lisans 4. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Solo gitar, oda müziği, hocası Prof. Dr. Cenk Güray’la bağlama-gitar konserlerinin yanı sıra eski nota yazılarının günümüze kazandırılması, transkripsiyonlar, aranjmanlar ve bestelerin tarihsel öyküleri üzerine çalışmaktadır. 2022 yılında rönesans dönemi eserlerini tablatür yazımından günümüz nota yazımına aktardığı derlemelerden oluşan “Rönesans Şan & Gitar” kitabını yayımlamıştır. 2023 yılında, Cenk Güray’ın bestelemiş olduğu “Üç Ağıt”ı klasik gitar için düzenlemiş ve gitar ile ilk icralarını gerçekleştirmiştir. Erken dönem müzikleri icrasına yoğunlaşan “Antik Tınılar Oda Müziği Grubu”nun kurucusu ve üyesidir.

He is currently a 4th year undergraduate student at Hacettepe University Ankara State Conservatory, classical guitar department. In addition to solo guitar, chamber music, baglama-guitar concerts with his teacher Prof. Dr. Cenk Güray, he is working on the recovery of old notation, transcriptions, arrangements and historical stories of compositions. In 2022, he published the book “Renaissance Singing & Guitar”, which consists of compilations of renaissance period works transferred from tablature writing to today’s notation. In 2023, he arranged Cenk Güray’s “Three Lamentations” for classical guitar and performed it for the first time on guitar. He is the founder and member of the “Ancient Timbres Chamber Music Group”, which focuses on the performance of early music.