Türk Müziği’nin Yüzyıllık Tını Arayışı

Düzenleyici:

Doç. Dr. İsmet Karadeniz
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi,
ismet.karadeniz@mgu.edu.tr

Türk Müziği’nin Yüzyıllık Tını Arayışı
Turkish Music’s Age-Old Search for Timbre

Atölyenin içeriği ve amacı

Atölyede; Geleneksel Türk Müziği’nin son bir asırlık tını arayışı, çeşitli enstrümanlar ve repertuvarlarıyla kronolojik olarak örneklendirilecektir. Açıklamalı konser türünde sergilenecek olan repertuvarda yaylı tanbur, refîk-i rebap, perdesiz klasik gitar, perdesiz elektrik gitar, e-bow ve üç telli kopuz tanıtılarak icra edilecektir.

In this workshop, search for the timbre of the last century of Traditional Turkish Music will be exemplified chronologically with various instruments and repertoires. In the repertoire, which will be exhibited as a annotated concert, bowed tanbur, refîk-i rebap, fretless classical guitar, fretless electric guitar, e-bow and three-stringed kopuz will be introduced and performed.


Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı’ndan 2013 yılında mezun oldu. Lisansüstü öğrenimine Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde müzik teorileri alanında devam ederek 2016’da yüksek lisans ve 2020’de doktora derecelerini aldı. 2007 yılından bu yana pek çok müzik topluluğunda yaylı tanbur, refîk-i rebap, perdesiz gitar, perdesiz bas gitar, e-bow ve kopuz icracılığıyla yer aldı. Çağdaş Dönem bestecilik yaklaşımları, program müziği, müzik formları, müzik performansı ve eleştirisi gibi alanlarda yayınlar üretmiş ve 2023 yılında doçent ünvanını almış olan Karadeniz; Çağdaş Türk Müziği ve Cumhuriyet Dönemi Klasik Türk Müziği bestecilerine odaklanan analitik çalışmalarını Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde sürdürmektedir.

He graduated from Hacettepe University Ankara State Conservatory, Department of Musicology in 2013. He continued his graduate studies in the field of music theory at Hacettepe University Institute of Fine Arts and received his master’s degree in 2016 and his doctorate in 2020. Since 2007, he has participated in many music ensembles as a bowed tanbur, refîk-i rebab, fretless guitar, fretless bass guitar, e-bow, and kopuz player. Karadeniz, who has produced publications in the fields of Contemporary Period compositional approaches, program music, music forms, music performance and criticism, and received the title of associate professor in 2023, continues his analytical studies focusing on Contemporary Turkish Music and Classical Turkish Music composers of the Republican Era at Ankara University of Music and Fine Arts.