Bir Sonsuz Devir-Bağlamanın Anadolu’daki Yolculuğuna Bir Bakış

Düzenleyici:

Prof. Dr. Cenk Güray
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri ABD
cenk.guray@gmail.com

Bir Sonsuz Devir-Bağlamanın Anadolu’daki Yolculuğuna Bir Bakış
An Eternal Cycle-A Glance to the Historical Journey of Bağlama in Anatolia

Atölyenin içeriği ve amacı

Söz konusu atölye çalışması, “en eski müzik ile en yeni müziğin” her an var olan şimdiki zamanda birleşmesi fikrinin tezahürlerini Müzik Teorisi, çalgılar ve icra özellikleri üzerinden takip etmeye çalışmaktadır. Atölye çalışması kapsamında, Anadolu Müzik Kültürünün oluşturucu malzemesini teşkil eden ses sistemi ve bu sistemin çalgıda somutlaşmasını sağlayan akort özellikleri bu müziğin kadim çalgısı bağlamanın tarihsel dönüşüm ve aktarımları üzerinden tartışılacaktır. Bunun yanında söz konusu ses sisteminin, çalgı ve akort düzeni üzerinden ilgili coğrafyaya ait ezgisel hareketleri tasarlayan makam sistemine nasıl bir kaynak ve altyapı teşkil ettiği de makamsal ezgi üretimi metodolojisi üzerinden tartışılacaktır. Atölye çalışmasında teori ve uygulama temelli çalışmalar birlikte yürüyecek, atölye çalışmasına dinleyici veya aktif icracı olarak katılabilmek mümkün olacaktır.

This workshop follows on the idea of the unification of the “oldest and newest” music in the moment through the music theoretical details, instruments and performance analysis. During the workshop the sound system of Anatolian Music Culture and the tuning systems carrying this sound system to the instruments will be discussed.  Then the creation of the makam based melodies through this network will be discussed. Both theory and performance based activities will be carried  together in the workshop.


Özgeçmiş

Cenk Güray (Prof. Dr.)

Çalışma alanları “Teori ve icra açılarından makamsal müzik gelenekleri”, “Edvar Teorisi”, “Makam Analizinde Bilişim Uygulamaları” ve “bağlama icrası” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaparken aynı zamanda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

Cenk Güray (Prof. Dr.)

His areas of interest concentrates on “Makam based music traditions in performance and theory”, “Edvar Theory”, “Information System Applications in Makam Analysis” and “bağlama performance”. Currently, hes is working in Hacettepe University Ankara State Conservatory Department of Music Theory and also in charge as the president of the Anatolian Music Cultures.