Ney Sazının Tarihçesi, Musikimizdeki Yeri ve İcra Örnekleri

Düzenleyici:

Miase ÖRÜMLÜ
Elektrik Elektronik Mühendisi, ASELSAN
miase81@gmail.com

Ney Sazının Tarihçesi, Musikimizdeki Yeri ve İcra Örnekleri
Ney: a Historical Overview, Its Significance in Our Musical Heritage, and Practical Performance Insights

Atölyenin içeriği ve amacı

Atölyenin temel amacı, katılımcılara Ney sazının tarihi, Türk müziğindeki rolü ve icra örnekleri konusunda bir dizi bilgi ve deneyim sunmaktır. Bu kapsamda, Ney sazının kökenlerinin ve tarihsel gelişiminin incelenmesi, Neyin müzik kültürümüzdeki yerinin değerlendirilmesi, Ney icrası ile ilgili temel tekniklerin kavranması ve önde gelen neyzenlerin icra tavırları ile ilgili örnekler verilmesi hedeflenmektedir.

Atölye İçeriği:

 • Ney Sazının Tarihçesi
  • Ney’in Kökenleri ve Tarihsel Gelişimi
  • Ney’in Farklı Kültürlerdeki Yerinin İncelenmesi
  • Ney Sazının Kültürümüzdeki Rolü
 • Türk Müziği ve Ney: Bir Uyumu Kavrama
  • Neyin Türk Musikisindeki Yeri ve Diğer Enstrümanlarla İlişkisi
  • Ney İcrası
 • Ney Üflemek: Temel Teknikler ve Beceriler
 • Neyzenler ve İcra Tavırları

The primary aim of the workshop is to provide participants with a wealth of knowledge and experience regarding the history of the Ney, its role in Turkish music, and performance examples. Within this framework, the workshop aims to explore the origins and historical development of the Ney, assess its significance within our musical culture, share fundamental techniques related to Ney performance, and provide examples of the performance styles of renowned Ney players.

Workshop Content:

 • The History of the Ney Instrument
  • Origins and Historical Development of the Ney
  • Examining the Ney’s Place in Different Cultures
  • The Cultural Significance of the Ney in Our Heritage
 • Understanding Turkish Music and the Ney’s Harmony
  • The Ney’s Role in Turkish Music and Its Interaction with Other Instruments
  • Ney Performance
 • Playing the Ney: Basic Techniques and Skills
  • Ney Players and Their Performance Styles

Özgeçmiş

1981 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Odtü Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde yüksek öğrenimine başladı. Ney üflemeye, Odtü’de mühendislik eğitimi sırasında başladı. Üniversite yıllarında neyzen Celaleddin Biçer’den ney dersleri aldı. Aynı yıllarda Hacettepe Üniversitesi ve Trt Gençlik Korosu’ndaki çalışmalara katıldı.
Odtü Klasik Türk Müziği Topluluğu’nda icracı ve eğitmen olarak görev aldı. Dilderya, Müsemmen, Neva, Yegâh, Kadim, Abis, Akdeniz Orkestrası, NK Ensemble Toplulukları ile yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konserlere katıldı. Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda ney eğitmeni olarak görev aldı. Halen mühendis olarak görev yapmakta ney icra ve eğitmenliğine devam etmektedir.

She was born in 1981. She completed her high school education in Ankara and  began her higher education in Electrical and Electronics Engineering at Middle East Technical University (METU) in 1999. She started playing Ney during her engineering studies at METU. During her university years, she received Ney lessons from Neyzen Celaleddin Biçer. During the same years, she participated in activities at Hacettepe University and TRT Youth Choir.

She served as a performer and instructor at METU Classical Turkish Music Ensemble. She has participated in various concerts both domestically and internationally with groups such as Dilderya, Müsemmen, Neva, Yegâh, Kadim, Abis, Akdeniz Orchestra, and NK Ensemble. She worked as a Ney instructor at Yıldırım Beyazıt University State Conservatory of Turkish Music. She continues working as an engineer while also pursuing her Ney performance and teaching activities.