Anadolu’da Antik Dönem Çalgıları

Düzenleyiciler:

Mesude Elif Güngör Sarıkaya
Anadolu Üniversitesi
elifgungorsarikaya@gmail.com

Tunahan Alan
Hacettepe Üniversitesi
tunahan.alan@gmail.com

Anadolu’da Antik Dönem Çalgıları
Ancient Musical Instruments in Anatolia

Atölyenin içeriği ve amacı

Atölyede Paleolitik Çağ’dan Hellenistik Çağ’a kadar Anadolu’da icra edildiği bilinen çalgılara değinilmesi amaçlanmaktadır. Anadolu kronolojisi doğrultusunda ilerleyecek olan atölyede, Antik Dönem Anadolu çalgılarına dair Arkeomüzikolojik ve Organolojik verilerin sunulması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra Antik Dönem çalgılarından biri olan arp çalgısı tanıtılarak icra edilecektir.

The scope this workshop is to address musical instruments that are known to have been performed in Anatolia from the Paleolithic Age to the Hellenistic Era. Following the Anatolian chronology, the workshop aims to present Archaeomusicological and Organological data related to Ancient Anatolian musical instruments. In addition, the workshop will introduce and perform one of the Ancient musical instruments, the harp.


Özgeçmişler

Mesude Elif Güngör Sarıkaya

 2002-2003 öğretim yılında girmeye hak kazandığı Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Sanat Dalı eğitiminden 2014 yılında Yüksek Onur Belgesi ile mezun oldu. Yurtiçi- yurtdışı, birçok öğrenci konseri, resital ve oda müziği konseri verdi, yarışmalara ve ustalık sınıflarına katıldı. Birçok orkestra konseri verdi, turnelere çıktı. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına girmeye hak kazandı ve 2022 yılında Prof. Dr. Cenk Güray danışmanlığında yürüttüğü tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programına devam etmekte olup, 2019 yılından beri Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim elemanı olarak görevini sürdürmektedir.

Mesude Elif Güngör Sarıkaya graduated with a High Honor Award from the Anadolu University State Conservatory, Harp Art Department, which she entered in the 2002-2003 academic year and completed her education in 2014. She has given many student concerts, recitals, and chamber music concerts both domestically and internationally, and has participated in competitions and masterclasses. She has also performed in numerous orchestra concerts and toured. In 2019, she gained admission to the Master’s program in Music Theories at Hacettepe University Institute of Fine Arts, and in 2022, she completed her thesis work under the guidance of Prof. Dr. Cenk Güray, graduating from the program. She is currently pursuing her Ph.D. in the Music Sciences Department of the Institute of Fine Arts at Erciyes University and has been serving as a faculty member at Anadolu University State Conservatory since 2019.

Tunahan Alan

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, Genel Müzikoloji Anabilim Dalı’nda, Yüksek Lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimine Hacettepe Üniversitesi, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı’nda arkeomüzikoloji ve organoloji alanlarında devam etmektedir.

Tunahan Alan graduated from his Undergraduate Education at Anadolu University, Department of Musicology, and his Master’s Degree at Hacettepe University, Department of Traditional Turkish Music. He is currently pursuing his Doctoral Studies in the Department of Traditional Turkish Music at Hacettepe University, specializing in the fields of archaeomusicology and organology.