Taksim ve Doğaçlama Atölyesi

Düzenleyici:

Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu
Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
noya@erciyes.edu.tr

Taksim ve Doğaçlama Atölyesi

Atölyenin içeriği ve amacı

Atölye içeriğinde taksim geleneğinin bağlı bulunduğu unsurlar önce teorik olarak aktarılacak ve ardından katılımcılara, anlatılan teorinin uygulaması yaptırılacaktır. Amaç, öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biri olan taksim formunu, yalnızca hafıza temelli uygulamalarla değil aynı zamanda pedagojik yollarla da desteklemek ve taksim eğitiminin uygulamalarını öğrenciyle daha erken dönemlerde buluşturabilmektir.

In the content of the workshop, the elements to which the taksim tradition depends will first be explained theoretically. Then the participants will be asked to apply the theory explained. The aim is to support the taksim form, which is one of the subjects that students have the most difficulty with, not only with memory-based applications but also with pedagogical means, and to introduce the applications of taksim education to the students at an earlier period.


Özgeçmiş

1974 yılında Seydişehir’de doğdu. Müziğe 8 yaşında mandolin çalarak başladı ve 14 yaşından    itibaren ud sazı ile tanışarak müzik yaşamını bu saz ile devam ettirdi. 1991 ‘de Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nü kazanarak Gülçin Yahya ile çalışmaya başladı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl bu üniversitede yüksek lisans eğitimine başladı ve Türkiye’nin “ses fiziği”  alanında tanınmış bilim adamlarından olan Prof. Dr. Ayhan ZEREN ile çalıştı. 1996’da Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998-2002 yılları arasında doktorasını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na görevlendirildi ve sazı ile ilgili çalışmalarını  Prof. Mutlu Torun ile  sürdürdü. Prof. Dr. Cihat CAN danışmanlığında yürüttüğü “XIII. Yüzyıldan Günümüze Kadar Varlığını Sürdüren Makamlar ve Değişim Çizgileri” isimli tezi ile bu programdan 2002 yılında mezun oldu. 2006 yılında Müzik Bilimleri alanında Doçent, 2012 de Profesör ünvanını aldı. Çalışma alanları Türk makam müziği teorisi, icrası, eğitimi ve  felsefesi alanlarında yoğunlaştı.

Akademik çalışmalarına devam ederken icracı özelliğiyle de yurt içi ve yurt dışında ud sanatçısı olarak konser ve resitaller verdi. 2005 yılında “Oda Orkestrası Eşliğinde Ud ve Makamsal Ezgilerimiz” adlı projesi kapsamında Münir Nurettin Beken tarafından bestelenen Ud Konçertinosu’nu dünya prömiyerini İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleştirdi. Sanatçı tarafından yürütülen projenin ürünü olan bu konçertino, Türkiye’nin ilk ve tek Ud Konçertinosu’dur. Levendoğlu, yenilikçi tını arayışlarıyla birlikte klasik geleneğin tavır anlayışını benimsemiş bir icraya sahiptir.

She was born in Seydişehir in 1974. He started playing music at the age of 8 by playing the mandolin.  In 1991, started working ud with Gülçin Yahya. She graduated from Selçuk University, Department of Music Education in 1995. In the same year, she started her master’s degree at this university and studied with Prof. Dr. Ayhan ZEREN who was one of Turkey’s well-known scientists in the field of “sound physics”. In 1996, she was appointed as a Research Assistant at Erciyes University Faculty of Fine Arts. Between 1998 and 2002, she was assigned to Gazi University, Department of Music Education, to do his doctorate, and her studies on the instrument were carried out by Prof. Mutlu Torun. She received the title of Associate Professor in the field of Music Sciences in 2006 and the title of Professor in 2012. Her fields of study are concentrated in the fields of Turkish makam music theory, performance, education and philosophy.

While continuing his academic studies, he gave concerts and recitals as an oud player in Turkey and abroad as a performer. In 2005, he performed the world premiere of the Oud Concertino, composed by Münir Nurettin Beken, at the Cemal Reşit Rey concert hall, accompanied by the Istanbul Chamber Orchestra, within the scope of her project titled “Oud and Modal Melodies Accompanied by the Chamber Orchestra”. This concertino, which is the product of the project carried out by the artist, is Turkey’s first and only Oud Concertino. Levendoğlu has a performance that has adopted the attitude of the classical tradition along with his search for innovative tones.