Practical examination of the concept of “accompaniment” in Franz Schubert’s Lieds from the perspective of Soloist and Pianist.

Düzenleyici:

Doç. A. N. Nihan TURNAGÖL
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı

Participating in pairs will be productive as it is a partnership-oriented study. The works desired to be studied will be notified in advance. Participants will bring the materials of the works they want to study.)

Schubert’in  Lied’lerinde “eşlik “kavramının Solist ve Piyanist açısından uygulamalı olarak incelenmesi. (Eşlik odaklı bir çalışma olacağı için katılımcıların ikili olarak katılmaları kendileri açısından verimli olacaktır. Çalışmak istenilen eserler önceden bildirilecektir ve materyallerini katılımcılar getireceklerdir.)

Özgeçmiş

Doç. A. N. Nihan TURNAGÖL (Mezzo Soprano – Piyanist )

Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladı.

1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’ne kabul edildi.

1994 yılında Prof. Hikmet ŞİMŞEK yönetimindeki H. Ü. Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk orkestralı konserini gerçekleştirdi. Aynı yıl Piyano Lisans Bölümü’nden mezun oldu.

1995 yılında H.Ü. Devlet Konservatuvarı’nda “Yaylı Çalgılar” korrepetitörü olarak göreve başladı. Yine aynı yıl Anadolu Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğine bir dizi konser veren TURNAGÖL  ayrıca TRT ve BRT (KKTC) kurumları için çeşitli kayıtlar gerçekleştirdi.

1994-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi Müzik Fakültesi’nde Piyano Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

1998 yılında “Yüksek Lisans” programını tamamladı. Aynı yıl ülkemize gelen piyanist Alain Lefévre ile çalışma fırsatı buldu ve sanatçının olumlu eleştirilerini aldı.

1998-2000 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen, yönetmenliğini Yücel ERTEN’in üstlendiği , müzikleri Kurt Weil’a ait olan Bertold Brecht’in “Mutlu Son” adlı müzikli oyununda “Müzik Direktör Asistanı” ve “Orkestra Grup Şefi” olarak görev aldı.

1999 yılında H. Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak atandı.

2000 yılında ünlü şan pedagogu Antonio MARCENO ile ilk şan çalışmalarına başladı ve Roma’da düzenlenen “La Citta dell’Arte” sanat festivali bünyesinde sahnelenen Puccini’nin Suor Angelica operasında rol aldı.

2000 yılında İtalya’ nın Palermo şehrinde “Antonio Scontrino“ konservatuvarında piyanist Giovanni GİANNİNİnin “Mezuniyet Sonrası” sınıfına tam puan alarak kabul edildi. Sanatçıyla sürdürdüğü piyanistik çalışmalarının yanı sıra, Prof. Antonio MARCENO ile de şan çalışmalarına devam etti ve sanatçının özel piyanistliğini ve sınıf korrepetitörlüğünü  yaptı. Ülkesine dönüşünden sonra üniversitedeki “Yaylı Çalgılar” korrepetitörlüğü görevine “Şan” korrepetitörlüğünü de ekledi ve 3 yıl boyunca her iki bölümde de görev yaptı.  Bellapais Müzik Festivali çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın misafiri olarak çeşitli konserler gerçekleştirdi.

2002-2003 yılları arasında TRT kurumunun değerli spikerlerinden Aylin ÖZMENEK ile “fonetik “ve “diksiyon” çalıştı. Akabinde 2003 -2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi radyosunda (Radyo Hacettepe) program yapımcısı ve haber spikeri olarak görev yaptı, radyonun tanıtımlarını seslendirdi.

2004- 2005 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen, Ali İhsan KALECİ’nin yazdığı ve yönetmenliğini Mustafa AVKIRAN’ın yaptığı, “Schubert ve Şevki Bey” adlı oyunda gerçekleştirdiği müzik tasarımı ve oyunda gösterdiği performansıyla, T.C. Kültür Bakanlığı’nca verilen “Yılın En İyi Müzik Ödülü”ne layık görüldü.

2006 yılında Prof. Mustafa YURDAKUL ile şan çalışmalarına başladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi’nin daveti üzerine bir workshop düzenlemek için gelen dünyaca ünlü opera şeflerinden Prof. Helge DORSCH’un çalıştayında bulundu ve sanatçının takdir ve övgüsünü kazandı.

2007 yılında New York ‘ta New School University’e bağlı “Mannes College of Music”in “Şan Bölümü”ne kabul edildi ve mezzosoprano Barbara SMITH-CONRAD ile şan, Metropolitan Operası yardımcı şeflerinden Roger MALOUF ile korrepetisyon ve Hannah MEADOWS ile rol çalıştı. Çok sayıda resital ve temsillere katıldı.

2008 yılında ülkesine döndü.

2008 – 2009 yılları arasında, Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Opera Anasanat Dalı’nda Pekin Kırgız Şan Sınıfı’nın korrepetitörlüğünü yaptı.

K.K.T.C., Litvanya ve Macaristan, Almanya ve İtalya’da solo piyanist, korrepetitör ve mezzo soprano olarak çok sayıda konser ve ayrıca orkestra eşlikli konserler gerçekleştirdi.

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Opera Anasanat Dalı’nda ‘Bütünleşik Doktora Programı’na kabul edilen TURNAGÖL 2015’te bu programdan mezun oldu.

2021 yılında Doçentlik ünvanını aldı.

Nisan 2021 – Eylül 2023 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı’nda Anasanat Dalı ve Sanat Dalı Başkanı olarak görev yapmış olan TURNAGÖL halen aynı kurumda şan eğitmeni ve şan korrepetitörü olarak görevlerini sürdürmektedir.


Assoc. Prof. A. N. Nihan TURNAGÖL (Mezzo Soprano – Pianist)

She was born in Ankara. She completed her primary education at T.E.D. Ankara College.

In 1984, she was accepted to Hacettepe University Ankara State Conservatory Piano Department.

In 1994, Prof. H. Ü. under the direction of Hikmet ŞİMŞEK. she performed her first concert with an orchestra, accompanied by the Hacettepe University State Conservatory Symphony Orchestra. She graduated from the Piano Department in the same year.

In 1995, H.Ü. she started working as the “String Instruments” correpetitor at the State Conservatory. In the same year, TURNAGÖL gave a series of concerts accompanied by Anadolu University Youth Symphony Orchestra and also made various recordings for TRT and BRT (TRNC) institutions.

Between 1994 and 1996, she worked as a lecturer in the Piano Department of Gazi University, Faculty of Music.

She completed the “Master’s Degree” at Hacettepe University Piano department  in 1998. She had the opportunity to work with pianist Alain Lefévre, who came to our country the same year, and received positive criticism from the artist.

Between 1998 and 2000, she worked as “Assistant Music Director” and “Orchestra Group Conductor” in Bertold Brecht’s musical play “Happy Ending”, which was staged within the Ankara State Theater, directed by Yücel ERTEN, and whose music was composed by Kurt Weil.

In 1999, H. Ü. she was appointed as a Research Assistant at the State Conservatory.

In 2000, she started her first singing lessons with the famous voice pedagogue Antonio MARCENO and took part in Puccini’s opera Suor Angelica, which was staged within the scope of the “La Citta dell’Arte” art festival held in Rome.

In 2000, she was accepted to the “Post-Graduation” class of pianist Giovanni GIANNINI at the “Antonio Scontrino” Conservatory in Palermo, Italy, with full marks. In addition to his pianistic studies with the artist, Prof. She continued her vocal studies with Antonio MARCENO and served as the artist’s private pianist and class correpetitor. After her return to his country, she added the position of “Singing” correpetitor to his position as “String Instruments” correpetitor at the university and served in both departments for 3 years. She performed various concerts as a guest of the TRNC Presidency within the framework of the Bellapais Music Festival.

Between 2002 and 2003, she studied “phonetics” and “diction” with Aylin ÖZMENEK, one of the valuable announcers of TRT. Subsequently, she worked as a program producer and news anchor at Hacettepe University radio (Radyo Hacettepe) between 2003 and 2005, and voiced the radio’s promotions.

With her musical design and performance in the play “Schubert and Şevki Bey”, written by Ali İhsan KALECİ and directed by Mustafa AVKIRAN, which was staged within the Ankara State Theater between 2004 and 2005, T.R. She was deemed worthy of the “Best Music Award of the Year” given by the Ministry of Culture.

In 2006, Prof. she started vocal studies with Mustafa YURDAKUL. In the same year, one of the world-famous opera conductors, came to organize a workshop upon the invitation of Hacettepe University. She attended Prof. Helge DORSCH’s workshop and gained the artist’s appreciation and praise.

In 2007, she was accepted to the “Singing Department” of the “Mannes College of Music” affiliated with the New School University in New York and studied voice with mezzo-soprano Barbara SMITH-CONRAD, correpetition with Roger MALOUF who is one of the assistant conductors of the Metropolitan Opera, and role with Hannah MEADOWS. She participated in many recitals and performances.

She returned to her country in 2008.

Between 2008 and 2009,she was the correpetitor of the Pekin KIRGIZ  Singing Class at Bilkent Faculty of Music and Performing Arts, Department of Opera.

She performed many concerts as a solo pianist, correpetitor and mezzo soprano, as well as concerts with orchestra accompaniment in TRNC, Lithuania and Hungary, Germany and Italy.

TURNAGÖL, who was accepted to the ‘Integrated Doctorate Program’ at Hacettepe University Opera Department in 2009, graduated from this program in 2015.

She received the title of Associate Professor in 2021.TURNAGÖL, who served as the Head of Hacettepe University Ankara State Conservatory Opera Department between April 2021 and September 2023, currently continues her duties as a voice instructor and voice correpetitor at the same university.