GAZİ GENÇLİK ODA ORKESTRASI KONSERİ

GAZİ GENÇLİK ODA ORKESTRASI KONSERİ / GAZİ YOUTH CHAMBER ORCHESTRA CONCERT

1 Kasım 2023 – 19:30
Gazi Konser Salonu

Şef/Conductor: Mehmet Efe
Solist/Soloist: Cem Babacan- Piyano/Piano

GAZİ GENÇLİK ODA ORKESTRASI

Orkestramız, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimine devam eden ve tamamı ile gönüllülük esasına dayalı kurulmuş ve çalışmalarına 2012 Ekim ayında başlamıştır. Prof. Dr. Mehmet EFE şefliğinde çalışmalarına devam eden orkestramız üyelerinin akademik faaliyetlerinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası etkinlik ve projede yer almayı hedeflemekte ve bu konudaki girişim ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Bu etkinliklerden bazıları;

 • Yozgat Konseri (Yozgat İlinde Gerçekleşen İlk Klasik Müzik Oda Orkestrası Konseri), Nida TÜFEKÇİ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Konser Salonu, 30 Nisan 2013
 • Kırıkkale Konseri, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu, 3 Mayıs 2013
 • Ankara Konseri, Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu, 7 Mayıs 2013
 • 2013/2014 Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Konseri, Gazi Konser Salonu, 7 Ekim 2013
 • Ankara Konseri, Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu, 29 Mayıs 2014
 • Türkiye Filarmoni Derneği Konseri, C.S.O. Konser Salonu, 15 Aralık 2014
 • Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülleri Töreni Konseri, Mimar Kemalettin Salonu, 11 Haziran 2015
 • İngiltere Büyükelçiliği Konseri, 17 Haziran 2015
 • Sozopol Müzik Festivali, Açılış Konseri, Bulgaristan, 11 Temmuz 2015
 • Sozopol Müzik Festivali Yarışma Performansı -En İyi Müzik Topluluğu ve En İyi Solist Dalında 1.lik Ödülü, Bulgaristan 13 Temmuz 2015
 • Sozopol Müzik Festivali Kapanış Gala Konseri, Bulgaristan, 15 Temmuz 2015
 • Ankara Konseri, Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu, 4 Ocak 2016
 • Dünya Kadınlar Günü Konseri, Mimar Kemalettin Salonu, 8 Mart 2016
 • Ankara Konseri, Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu, 26 Mayıs 2016
 • Kırıkkale Üniversitesi 1. Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi Konseri, 30 Mart 2017
 • Ankara Konseri, Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu, 6 Nisan 2017
 • Ankara Konseri (Solist Arda Karakaya ve Ceren Temel), 31 Mayıs 2017
 • Ankara Konseri (Solist Selin Özdemir ve Akın Kumtepe), 12 Nisan 2018
 • Azerbaycan’ın Kuruluşunun 100. Yıl Konseri, 15 Mayıs 2018
 • Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri (Solist Gülsin Onay), 8 Mart 2019
 • Gazi Gençlik Oda Orkestrası 19 Mayıs Özel Konseri (Solist Göktuğ Ege Sağlam), 17 Mayıs 2022
 • 1. Milli Arkeoloji Şurası, Arkeolojik Süit İlk Seslendirilişi, 18 Haziran 2022
 • Ankara Konseri (Solist Görkem Kumtepe), 23 Mayıs 2023
 • 2023/2024 Gazi Eğitim Fakültesi Akademik Yıl Açılış Konseri, 6 Ekim 2023

GAZİ YOUTH CHAMBER ORCHESTRA

Our orchestra was founded by Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Department of Music Education, Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, undergraduate, graduate and doctoral students who continue their education at the undergraduate, graduate and doctoral levels and started its activities in October 2012. Our orchestra, which continues to work under the conductor of Prof. Dr. Mehmet EFE, aims to take part in many national and international events and projects as well as the academic activities of its members and continues its initiatives and studies in this regard intensively.

Some of these activities;

 • Yozgat Concert (First Classical Music Chamber Orchestra Concert in Yozgat), Nida TÜFEKÇİ Fine Arts and Sports High School Concert Hall, April 30, 2013
 • Kırıkkale Concert, Kırıkkale University Faculty of Fine Arts Concert Hall, May 3, 2013
 • Ankara Concert, Gazi University Gazi Concert Hall, May 7, 2013
 • 2013/2014 Gazi University Academic Year Opening Concert, Gazi Concert Hall, October 7, 2013
 • Ankara Concert, Gazi University Gazi Concert Hall, May 29, 2014
 • Turkey Philharmonic Association Concert, C.S.O. Concert Hall, December 15, 2014
 • Gazi University International Publication Awards Ceremony Concert, Mimar Kemalettin Hall, June 11, 2015
 • British Embassy Concert, June 17, 2015
 • Sozopol Music Festival, Opening Concert, Bulgaria, July 11, 2015
 • Sozopol Music Festival Competition Performance – 1st Prize for Best Ensemble and Best Soloist, Bulgaria July 13, 2015
 • Sozopol Music Festival Closing Gala Concert, Bulgaria, July 15, 2015
 • Ankara Concert, Gazi University, Gazi Concert Hall, January 4, 2016
 • International Women’s Day Concert, Mimar Kemalettin Hall, March 8, 2016
 • Ankara Concert, Gazi University Gazi Concert Hall, May 26, 2016
 • Kırıkkale University 1st National Music Research Student Congress Concert, March 30, 2017
 • Ankara Concert, Gazi University, Gazi Concert Hall, April 6, 2017
 • Ankara Concert (Soloists Arda Karakaya and Ceren Temel), May 31, 2017
 • Ankara Concert (Soloists Selin Özdemir and Akın Kumtepe), April 12, 2018
 • 100th Anniversary of the Founding of Azerbaijan Concert, May 15, 2018
 • – International Women’s Day Special Concert (Soloist Gülsin Onay), March 8, 2019
 • – Gazi Youth Chamber Orchestra May 19 Special Concert (Soloist Göktuğ Ege Sağlam), May 17, 2022
 • – 1st National Archaeology Council, First Performance of the Archaeological Suite, June 18, 2022
 • – Ankara Concert (Soloist Görkem Kumtepe), May 23, 2023
 • – 2023/2024 Gazi Faculty of Education Academic Year Opening Concert, October 6, 2023

Mehmet EFE

Bilecik’te doğdu. İlk müzik eğitimine ikisi de çok değerli eğitimciler olan babası İbrahim EFE ve ağabeyi Erkan EFE’den bağlama dersleri alarak başladı. 1990 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girdi. Burada keman eğitimine Prof. Sadettin ÜNAL, piyano eğitimine ise Dr. Mansur ÖZEN ile başladı ve bölüm 1. olarak mezun oldu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü’nü kazandı. Lise ve lisans eğitimi boyunca birçok solo konser verdi, ayrıca Gazi Gençler Oda Orkestrası ile solist ve orkestra üyesi olarak konserler verdi. 1999 yılı Nisan ayında G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölümü’nde açılan Araştırma Görevliliği sınavını kazandı. 2000 yılı Ocak ayında bu göreve atandı. 2001 yılı Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans programını, 2007 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminin bir döneminde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Erol ERDİNÇ ile şeflik çalıştı. Efe lisans ve doktora eğitimi süresince Gazi Akademik Orkestrası ile solist ve orkestra üyesi olarak birçok konserler verdi. Keman çalışmalarının yanı sıra farklı enstrumanlar çalma becerisini geliştirerek Flüt, Albert sistem G Klarinet CTürk Klarinetl, Ney üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Dr. Öğrt. Üyesi kadrosuna atanan Efe, 2014 yılı ocak ayında keman yorumculuğu alanından Doçent unvanını, 2020 yılında Prof. unvanını almıştır. 2012 yılında kurucusuo larak başlattığı Gazi Gençlik Oda Orkestrası’nın daimi şefliğini yürütmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra farklı müzik türleri üzerinde deneme ve sahne çalışmalarını sürdürmektedir.

He was born in Bilecik. He started his first music education by taking baglama lessons from his father İbrahim and brother Erkan EFE, both of whom were very valuable educators. In 1990, he entered Ankara Anatolian Fine of Arts High School. Here he started his violin education with Prof. Sadettin ÜNAL and piano education with Dr. Mansur ÖZEN and graduated as the first in the department. In 1994, he enrolled in Gazi University Music Department. During his high school and undergraduate education, he gave many solo concerts and also gave concerts as a soloist and orchestra member with Gazi Youth Chamber Orchestra. In April 1999, he won the research assistant exam at G.Ü.G.E.F Music Education Department. In January 2000, he was appointed to this position. In 2001, he completed his master’s programme at Gazi Institute of Educational Sciences and in 2007 he completed his doctorate education. During a period of his doctoral education, he studied conducting with Prof. Erol ERDİNÇ, a faculty member of Hacettepe University State Conservatory. Efe gave many concerts as a soloist and orchestra member with Gazi Academic Orchestra during his undergraduate and doctoral education. In addition to violin studies, he has been working on flute, Albert system G Clarinet, Turkish Clarinet, Ney by developing his ability to play different instruments. In 2011, Efe was appointed as a assistant professor. Prof. Efe, who was appointed as Dr. Lecturer in 2011, received the title of Associate Professor in the field of violin interpretation in January 2014 and Prof. in 2020. In 2012, he is the permanent conductor of Gazi Youth Chamber Orchestra, which he started as the founder. In addition to his academic studies, he continues his experiments and stage works on different music genres.