Çocuk Şarkıları Besteciliğinde Müzik Teknolojileri Kullanımı

Düzenleyici:

Doç. Dr. Yavuz Durak
BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik ABD
ydurak27@gmail.com

Çocuk Şarkıları Besteciliğinde Müzik Teknolojileri Kullanımı
The Use of Music Technologies in Composing Children Songs

Atölyenin içeriği ve amacı

Eğitim müziği besteciliğinin en önemli ayağı olan çocuk şarkıları besteciliği hakkında armonik yapı, form, prozodi ve eşliklemenin önemi ve bu önemin sunumunda çocukların beğenilerini göz önünde tutarak müzik teknolojilerinin kullanımı irdelenecektir.

The importance of harmonic structure, musical form, prosody and accompanying in composing children songs as an important fragment of educational song composition will be interrogated through the interogation of the use of music technologies by taking into consideration children’s appreciation after the representation of this importance.

Özgeçmiş

1972 Yılında Kırklareli’nde doğdu. İlk müzik eğitimine babası Saim DURAK ile başladı. 1989 yılında G.Ü. Eğitim Fakültesi Müzik eğitimi bölümüne girdi. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik eğitimi anabilim dalında Yüksek lisans eğitimine başladı. 1993-1997 yılları arasında G.Ü. ve A.A.G.S.L de piyano öğretmenliği yaptı.1996 yılında aranjesini yaptığı masal adlı eser TRT Eurovision şarkı yarışmasında finale kaldı. Aynı yıl altın mikrofon şarkı yarışmasında birinci olan eserin aranjesini yaptı ve grup içinde görev aldı.1997 yılında Yüksek Lisans programından mezun oldu ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel sanatlar eğitimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Bestecilik alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülü bulunan Durak’ın “Yeni Nesil Çocuk Şarkıları”, “Piyano İçin Dağarcık”, “Piyano İçin Sanat Müziği Şarkıları”, “Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları”, Bolu Konulu Çocuk Şarkıları”, “Mustafa Kemai’iz Biz” ve Burkard Piyano Metodu” isimli kitapları vardır. TRT Çoksesli müzikler değerlendirme kurulu üyesi olan Yavuz DURAK, Halen A.İ.B.Ü Eğitim Fak. GSE Bölümü’nde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Born in Kırklareli, 1972. He started his first music education with his father, Saim DURAK. In 1989, he entered GU’s Faculty of Education, Department of Music Education. Following his graduation in 1993, he started  his master’s degree education in the Music Education Department of the Institute of Science at GU in the same year. In 1993-1997, he taught piano at GU and AAGSL. The piece “Masal” which was arranged by him in 1996 was qualified for the final of the TRT Eurovision Song Contest. In the same year, he arranged the work which won the Golden Microphone Song Contest and took part in the winner ensemble. He graduated from the master’s program in 1997 and became a lecturer at the Department of Fine Arts Education at Abant İzzet Baysal University. Durak, who received many national and international awards in the field of composition, has his own collection of books called “Songs for the New Generation Children”, “Repertoire for Piano”, “Art Music Songs for Piano”, “Children Songs on the Theme of Cyprus “, Children Songs on the Theme of Bolu”, “We’re Mustafa Kemal” and “Burkard Piano Method”.  Yavuz DURAK, who is a member of TRT Polyphonic Music Evaluation Board, still works as a lecturer at the AIBU’s  Faculty of Education, FAE Department.