Kongre Başkanları

Cenk Güray

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

Aytekin Albuz

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı