CAKA’nın Türk Keman Eğitimine Katkıları

Düzenleyici:

Semra Fayez 
Ankara CAKA Keman Okulu, MÜZED üyesi
semrafayez@yahoo.com

CAKA’nın Türk Keman Eğitimine Katkıları
CAKA’s Contributions to Turkish Violin Education

CAKA Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları demektir. Cihat Aşkın’ın 2001 yılından beri Türkiye’nin farklı illerinde hayata geçirmiş olduğu keman eğitimi programıdır . CAKA‘ da müzik eğitiminin yaygınlaştırılarak bireylerin keman çalmaya özendirilmesi ve istekli bireylerin keşfedilerek ulusal ve uluslararası alanda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Özgeçmiş

Ankara’da doğdu. Lise öğreniminden sonra 1982 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne girdi. Dört yıl boyunca Prof. Nuray Özen’le keman çalıştı. 1986 yılında mezun olduktan sonra keman çalışmalarına iki yıl Ömer Can ile, altı yıl da Prof. Oktay Dalaysel ile devam etti.

Altı yıl süreyle çeşitli özel ve devlet okullarının ilk kısımlarında müzik öğretmenliği yaptı ve bu yıllarda keman öğretmenliğini özengen keman eğitimi alanında sürdürdü. Daha sonra 1992 yılında açılan “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğretmenlik Sınavını kazanarak, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne keman öğretmeni olarak atandı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrencisi oldu ve üç yıl süreyle Prof. Dr. Ali Uçan’la keman çalıştı. Prof. Saadettin Ünal’ın danışmanlığında  “Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfı Keman Dersi Uygulamalarının İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezini yaptı.

2000-2002 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde “Müzik Öğretimi” dersleri verdi. Keman eğitimiyle ilgili gözlem, inceleme ve araştırmalar yapmak üzere, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası’yla birlikte birçok Avrupa ülkesinde  bulundu. 2010 yılında kurulan MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) Orkestrasının kuruluşunda yer aldı ve bir yıl süreyle baş kemancı olarak çalıştı. Semra Fayez 18 yıl Ankara Anadolu Güzel Sanatlar lisesinde keman ve orkestra öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2010  yılı ağustos ayında emekli oldu.  Belçikalı Keman Eğitimcisi  Wilfried Van Gorp tan Suzuki Eğitimi dersi aldı ve  Uluslarası Suzuki Eğitmeni Sertifikası Aldı. Semra Fayez  Ankara CAKA keman okulunda çalışmalarını sürdürmektedir. Yayımlanmış Olan Kaynakları: Kitap: Semra Fayez, “Kuramdan Uygulamaya Başlangıç Keman Eğitimi Teknik İlke ve Yöntemler”, Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara

She was born in Ankara. After high school education, he entered Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Music Education in 1982. For four years Prof. He studied violin with Nuray Özen. After graduating in 1986, he studied violin for two years with Ömer Can and for six years with Prof. He continued with Oktay Dalaysel.

He worked as a music teacher in the early stages of various private and public schools for six years, and during these years he continued his career as a violin teacher in the field of amateur violin education. Later, he passed the “Anatolian Fine Arts High Schools Teaching Examination” opened in 1992 and was appointed as a violin teacher at Ankara Anatolian Fine Arts High School.

In 1995, he became a master’s student at Gazi University, Institute of Science, Department of Music Education and worked with Prof. Dr. He studied violin with Ali Uçan. Prof. He completed his master’s thesis on “Examination of Ankara Anatolian Fine Arts High School Preparatory Class Violin Lesson Practices” under the supervision of Saadettin Ünal.

Between 2000 and 2002, he taught “Music Teaching” at Hacettepe University, Faculty of Education, Department of Classroom Teaching.

She has been to many European countries with the Ankara Anatolian Fine Arts High School Chamber Orchestra to conduct observations, examinations and research on violin education. He took part in the establishment of the MÜZED (Music Educators Association) Orchestra, which was established in 2010, and worked as the chief violinist for a year. Semra Fayez retired in August 2010 after working as a violin and orchestra teacher at Ankara Anatolian High School of Fine Arts for 18 years. She took Suzuki Education lessons from Belgian Violin Educator Wilfried Van Gorp and received the International Suzuki Instructor Certificate. Semra Fayez continues her studies at Ankara CAKA violin school. Published Sources: Book: Semra Fayez, “Start from Theory to Practice Violin Education Technique – Principle – Methods”, Yurtrenkleri Publishing House, Ankara