Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Müzik Eğitimi ve
Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Üniversiteler

"Bildiri Sunumları ve Panel"

Prof. Eduard Zuckmayer'in yönetim döneminin ortalarından itibaren, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nde Kıbrıslı Türk öğrenciler de yükseköğrenim gördüler. Bunların arasında üst düzeyde yetenekli olanlar, çok iyi çalgı çalanlar ve şarkı söyleyenler, bireysel ve toplu çok iyi müzik yapanlar ve yaptıranlar vardı. Bunlar öğrenimlerinden sonra döndükleri Kıbrıs'ta başta okullar olmak üzere eğitim hizmeti de veren çeşitli kurum ve kuruluşlarda önemli görevler aldılar.

Kıbrıs Türkleri 1960'a kadar Kıbrıs Türk Toplumu olarak, 1960'dan itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucu iki toplumundan biri olarak, 1976'dan itibaren Kıbrıs Türk Federe Devleti olarak, 1983'ten bu yana ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir.

Kıbrıs Türklerinin bu evrelerinde tasarlanıp gerçekleşen müzik eğitiminde, okul içinde ve dışında etkinlik gösteren oda müziği, koro,orkestra vb. müzik topluluklarının temelinde Zuckmayer'in kendi yönetim döneminde yetiştirdiği çok değerli müzik öğretmenlerinin özveriyle gerçekleştirdiği ilk oluşumlar yatar.
Zuckmayer'in 1950'li ve 60'lı yıllarda yetiştirdiği Kıbrıslı sanatçı müzik öğretmenleri arasında yer alan, Yılmaz TANER, Sümer SUNGURTEKİ, Doç. Dr. Leyla ALPAGUT ve Halil KALGAY'ın çağrılı konuşmacı olarak yer alacağı, Prof. Dr. Ali UÇAN'ın yöneteceği özel oturuma, değerli katılımcıların bildirileriyle katkı sağlamaları beklenmektedir.

Konular:

- Gazi Eğitim
- KKTC'de Müzik Eğitimi
- KKTC'de Sanatsal Etkinliklerin Geçmişten Günümüze Değerlendirilmesi

Konuşma Başlıkları:

Doç. Dr. Leyla Alpagut : Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür, Eğitim ve Sanat Politikaları : İdeolojinin Yansıması olarak Mekan ve Gazi İlk Muallim Mektebi / Early Republican Period Culture, Education and Art Politics:  Place and Gazi Primary Teaching School as a Reflection of Ideology

Halil Kalgay: KKTC’ nin Çoksesli Müzik Yaşamında Müzik Derneklerinin ve Uluslararası Festivallerin Önemi. 

Çağrılı Konuşmacılar:

 

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Gönderimi Başlangıç
1 Aralık 2016
Bildiri Gönderimi Son Tarih
1 Haziran 2017
Erken Kayıt
27 Mayıs 2017
 • 00

  GÜN

 • 00

  SAAT

 • 00

  DAKİKA

 • 00

  SANİYE

DUYURU

MÜZED Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansına katılan ve AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden, hakemlik süreci tamamlanmış olan makaleler "2016 İpek Yolu Özel Sayısı"nda yayımlanmıştır. Hakem süreci devam eden az sayıda makale ise 2017 yılı içerisinde, aynı derginin rutin sayılarında değerlendirilerek yayımlanacaktır.

Makale gönderen değerli akademisyenlere teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar ve verimli bir yıl dileriz.

Prof. Dr. Uğur Alpagut

Konferans Başkanı

Dergi linki: http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi

Not: Dergi detaylarına ilişkin  bilgilere erişim için 2016  İpek Yolu Özel Sayı "İçindekiler" bahsinde görülen "Tam Metin" seçeneğine tıklayınız.
Flag Counter