ÇOCUK ŞARKILARI “BESTE ATÖLYESİ”

Amaç: Çocuk şarkıları alanında çalışan genç bestecilerin kompozisyonlarını, bu konuda çalışan profesyonel eğitimcilerle birlikte masaya yatırıp eserlerin armoni, form, piyano eşlik ve prozodi yönleriyle ele alıp olgunlaştırmak ve bestecilerin daha da gelişip bu alanda özgün ürünler ortaya koymasına özendirmektir.

Kapsam: Atölyeye gönderilen eserlerin 9-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik okul şarkıları olması ve bu şarkıların konusunun Kıbrıs’ı anlatan şarkılar olması beklenmektedir.

Çalışma Takvimi: 3. İpek Yolu Konferansı bünyesinde gerçekleştirilecek olan bu atölye çalışması, eserlerin, bildiri özetleri gönderme tarihi ile eş zamanlı olarak web sayfası üzerinden kabul edilecek ve 5 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilerek, en çok 10 eser (5 yedek) Beste Atölyesinde çalışılmak üzere duyurulacaktır. 17-19 Temmuz 2016 tarihlerinde belirlenen 10 eser, AİBÜ Eğitim Fak. GSE. Bölümü Öğretim üyesi ve aynı zamanda TRT Çoksesli Müzikler Değerlendirme ve Denetleme Kurulu Üyesi, besteci Yrd. Doç. Dr. Yavuz DURAK tarafından atölye çalışmasında değerlendirilecektir.

Eser Gönderme: Atölyeye katılmak isteyen besteciler eserlerini ydurak27@gmail.com adresine Finale (MUS) versiyon 2014 formatında göndereceklerdir. Eserler tek sesli veya çoksesli olabileceği gibi koro eşlikli solo şeklinde de olabilir. Tüm eserlerde piyano eşlik zorunludur.

Kitap ve CD Süreci:  Seçici Kurul tarafından değerli bulunan eserlerin, daha sonra müzik camiasına kazandırılması amacıyla, “DAÜ SEM ADA IŞIĞI ÇOCUK KOROSU” tarafından seslendirildiği kaydı CD’ye aktarılacak ve devamında bu eserler kitaplaştırılacaktır.

Kayıt:

  Erken Kayıt
(7 Mayıs 2017'ya kadar)
Geç Kayıt
(8 Mayıs 2017 ve sonrası)
Çocuk Şarkıları Beste Atölyesi Katılım Ücreti 375 TL 425 TL
Pasif Katılım Ücreti 100 TL 150 TL

Kayıt Ücretlerine %18 K.D.V dahildir.

 

 ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Gönderimi Başlangıç
1 Aralık 2016
Bildiri Gönderimi Son Tarih
1 Haziran 2017
Erken Kayıt
27 Mayıs 2017
 • 00

  GÜN

 • 00

  SAAT

 • 00

  DAKİKA

 • 00

  SANİYE

DUYURU

MÜZED Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansına katılan ve AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden, hakemlik süreci tamamlanmış olan makaleler "2016 İpek Yolu Özel Sayısı"nda yayımlanmıştır. Hakem süreci devam eden az sayıda makale ise 2017 yılı içerisinde, aynı derginin rutin sayılarında değerlendirilerek yayımlanacaktır.

Makale gönderen değerli akademisyenlere teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar ve verimli bir yıl dileriz.

Prof. Dr. Uğur Alpagut

Konferans Başkanı

Dergi linki: http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi

Not: Dergi detaylarına ilişkin  bilgilere erişim için 2016  İpek Yolu Özel Sayı "İçindekiler" bahsinde görülen "Tam Metin" seçeneğine tıklayınız.
Flag Counter